Examenkamp

Gericht op het verbeteren van schoolprestaties en sociale vaardigheden.