Tag Archief van: cito rotterdam

Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen trainen

Begrijpend lezen is een vaardigheid die zeer belangrijk is in het huidige onderwijs. Deze vaardigheid bezitten is namelijk het fundament voor succes in het onderwijs. Dit is gemakkelijk te verklaren. In het onderwijs moeten er namelijk veel teksten worden gelezen. Bij alle vakken kan dit voorkomen. Denk daarbij aan een basisvak als de Nederlandse taal. Bij dergelijke teksten is het goed om de vaardigheid begrijpend lezen te hebben. Leerlingen kunnen dan namelijk een stuk effectiever teksten tot zich nemen. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze betere cijfers halen, maar ook dat ze effectiever hun tijd kunnen indelen. Maar niet alleen bij vakken als Nederlands is begrijpend lezen belangrijk, maar in principe alle vakken waarbij teksten moeten worden gelezen. Denk daarbij aan aardrijkskunde, geschiedenis en dergelijke. Met een goede basisvaardigheid begrijpend lezen zullen leerlingen sneller hogere cijfers halen. Het belang van begrijpend lezen mag dus niet worden onderschat. Ook voor de cito toets is dit een onderdeel waar veel aandacht aan wordt besteed. Begrijpend lezen is dus ook belangrijk bij cito oefenen.

Begrijpend lezen oefenen

Het is belangrijk om in het onderwijs dus veel aandacht aan begrijpend lezen te besteden. Het is vaak lastig om leerlingen hiervoor te motiveren. Begrijpend lezen is namelijk iets waar veel concentratie voor nodig is. Concentratie is echter iets wat kinderen vaak niet standaard hebben. Er gaat namelijk veel in een kinderhoofd om. Het is om die reden dus lastig om begrijpend lezen te oefenen. Hier zijn echter wel verschillende tactieken voor. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om begrijpend lezen leuk te maken. Maar hoe maak je dat dan leuk? Zul je je waarschijnlijk afvragen. Allereerst kun je dit doen door er een interactief spelletje van te maken. Als je dingen omvormt tot spelletjes hebben kinderen er vaak meer interesse in. Zo kun je het ook iets competitiever maken en kinderen houden wel van een uitdaging. Je kunt bijvoorbeeld verschillende groepjes maken en die tegen elkaar laten strijden. Verzin leuke spelletjes zijn die bovendien ook nog eens erg educatief zijn. Op die manier kunnen de kinderen leren samenwerken en trainen ze bovendien hun begrijpend lezen vaardigheid.

Leuke teksten

Een andere manier om begrijpend lezen aantrekkelijk te maken is door ze leuke teksten voor te schotelen. Veelal is er een weerstand tegen begrijpend lezen, omdat de teksten door leerlingen als zeer saai kunnen worden ervaren. Zoiets is echter redelijk gemakkelijk op te lossen door met leuke teksten te komen. Die teksten kunnen variëren van makkelijk tot moeilijk. Met leuke teksten zullen leerlingen een stuk gemotiveerder zijn om begrijpend lezen te oefenen. Dit resulteert dan in betere toetsresultaten met betrekking tot begrijpend lezen. Je kunt dan verschillende strategieën aan de kinderen leren en dat is natuurlijk altijd een positief voordeel te noemen.  Hoe je het invult is natuurlijk afhankelijk van je eigen inzichten. Feit is wel dat begrijpend lezen als lastig wordt ervaren. Er iets meer tijd voor inplannen bij leerlingen kan dus altijd zeer verstandig zijn. Betere resultaten zijn dan gegarandeerd.

Relevant links

http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/primair-onderwijs/wat-zegt-onderzoek.aspx

Boek lezen

Boeken lezen in het onderwijs

Tegenwoordig wordt er in het huidige onderwijs minder gelezen in vergelijking met vroeger. Een aantal verschillende redenen voor deze verschuiving zijn aan te wijzen. Enerzijds hebben kinderen het veel drukker dan vroeger. Tegenwoordig wordt veel van leerlingen verwacht. Niet alleen in het onderwijs, maar ook door de ouders. Deze druk zorgt ervoor dat kinderen gestrest raken en ook nog eens weinig tijd hebben. Een boek ter hand nemen is dan niet het eerste waar een kind aan denkt. Anderzijds komt het natuurlijk ook door de moderne technologie. Een gemiddeld kind heeft zoveel verschillende afleidingen dat het bijna niet meer in ze opkomt om boeken te gaan lezen. Ze spelen liever achter de spelcomputer of kijken een film of iets dergelijks. Niet dat daar iets mis mee is, maar af en toe een boek lezen heeft vele voordelen.  Zo kan het je concentratie verhogen bij een cito toets. En is het makkelijker om cito te oefenen. Maar er zijn nog andere voordelen.

Rekenen oefenen: De voordelen van boeken lezen

Kinderen barsten doorgaans van de fantasie, maar die moet wel ergens tot uiting komen. Een boek is een ideale manier om de fantasie tot uiting te laten komen. Met het lezen van een boek train je namelijk je fantasiespier en dat is natuurlijk een groot goed. Leerlingen verzinnen dan een beeld bij een bepaald personage in hun hoofd. Dat is de fantasie die hoogtij viert en dat is een waar genot. Een ander voordeel van boeken lezen is dat het een grote impact heeft op het concentratievermogen van een leerling. Een boek lezen vergt namelijk meer concentratie dan bijvoorbeeld een film kijken of een filmpje op internet. Daar is weinig concentratie bij nodig, maar bij een boek lezen is alle nodige concentratie vereist en dat maakt het dan ook bijzonder. Zo is het dan bijvoorbeeld makkelijker om te concentreren op andere vakken. Rekenen oefenen is dan makkelijker. Bij rekenen is namelijk ook veel concentratie vereist.

Lezen in het huidige onderwijs

Toch is het voor veel docenten lastig om boeken lezen in het huidige onderwijs te implementeren. Nederlands als vak wordt steeds minder populair en dat is natuurlijk jammer. We mogen immers trots zijn op onze taal. Om die reden is het als school aan te raden om boeken lezen te stimuleren in het huidige onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld een leesuurtje per week inlassen. Dat de kinderen een boek mogen lezen in dat uur. Maar het is dan wel belangrijk dat ze hun eigen boeken mogen kiezen. Vaak ontstaat er ook weerstand bij kinderen omdat ze een specifiek boek krijgen opgelegd door de docent. Dit zorgt ervoor dat ze er minder interesse in hebben, want als iets moet maakt dit het al gelijk een stuk minder leuk. Autonomie en keuzevrijheid zou centraal moeten staan en erin resulteren dat kinderen weer grote liefde krijgen voor het lezen van boeken. En automatisch zijn ze dan ook beter in rekenen trainen.

Relevant links

https://www.leesmonitor.nu/nl/lezen-op-school

Omgaan met stress

Stress in het onderwijs: cito oefenen

Zoals iedereen wel weet leven we tegenwoordig in drukke tijden. De technologie groeit steeds sneller en dit maakt de gemiddelde mens ook veel ambitieuzer. Velen zeggen dus ook wel dat we in een prestatiesamenleving wonen. Dit heeft zo zijn voordelen en nadelen. Een van de voordelen hiervan is dat het natuurlijk goed is om ambities te hebben. Een mens heeft immers doelen in het leven nodig en wil niet te lang blijven stilstaan. Anderzijds zorgt die drang naar prestaties er ook voor dat er veel stress bij komt kijken. Er ligt namelijk een grote druk op de gemiddelde persoon en dat kan zeer belastend zijn. De term ‘burn out’ is namelijk echt een term van deze tijd.  Om die reden is het soms belangrijk om even een stapje terug te doen. Dit geldt ook voor het onderwijs, want dat gaat ook steeds sneller dan vroeger. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de leerlingen.  Zo kan er bijvoorbeeld veel stress zijn tijdens een cito toets.

Het belang van rust: rekenen trainen

De gemiddelde docent zit in een tweestrijd met betrekking tot het onderwijs. Enerzijds willen ze de kinderen natuurlijk veel rust gunnen, zodat ze niet snel gestrest raken. Maar anderzijds is het natuurlijk ook noodzakelijk dat er wel kennis wordt vergaard in een bepaald tempo. En omdat je met grote groepen werkt, kan dit erin resulteren dat sommigen niet mee kunnen komen met het tempo dat wordt opgelegd. Dat kan dan natuurlijk erg frustrerend zijn voor de kinderen. Stress bij kinderen is niet goed. Enerzijds zorgt dit namelijk voor een ongezond lichaam. De effecten van stress op het lichaam zijn immers wel duidelijk. Maar anderzijds zorgt het ook voor mentale stress en kan het plezier in het onderwijs op die manier volledig verdwijnen. Bijvoorbeeld bij rekenen oefenen om het vak rekenen te halen. Rust is dan belangrijk, want een goede concentratie is vereist. Maar hoe zorg je er nou voor dat er een perfecte balans in je klas is?

Stress vermijden

Het feit dat kinderen stress krijgen ligt vaak niet aan het tempo waarin de lesstof wordt gegeven, maar aan de manier waarop de lesstof wordt gegeven. Als dit op een onaangename manier wordt gegeven kan dit er bijvoorbeeld voor zorgen dat er veel stress bij komt kijken. Het is dus belangrijk om leerlingen niet te forceren en om te kijken waar hun capaciteiten liggen. Elke leerling is immers anders, en het is dan ook belangrijk om daar in het onderwijs rekening mee te houden. Een goede manier om dit te doen is door bijvoorbeeld eens in de tijd een uurtje in te plannen om intensief met leerlingen te praten. Wat willen ze nu echt bereiken? Wat vinden ze minder leuk? Bijvoorbeeld rekenen trainen? Wat vinden ze wel leuk? Waar liggen de knelpunten? Met die kennis kun je dan vervolgens aan het werk als docent. Op die manier kun je de kinderen leren omgaan met stress en dat is natuurlijk een groot voordeel te noemen.

Relevante links:

https://wij-leren.nl/werkdruk-verspilling-controle-verbeterbord-tips.php

https://www.arboned.nl/stress-in-het-onderwijs

https://vitaalgezond.com/schoolstress/

Leren leren

Kinderen leren om te leren: cito toets
In het onderwijs wordt er vaak op gehamerd dat kinderen veel moeten leren. Ze moeten niet te veel afgeleid zijn en moeten zich focussen op het halen van bepaalde vakken. Er wordt dan in het huidige onderwijs ook tijd voor ingepland om kinderen te laten leren voor vakken. Er is echter iets dat vaak wordt onderschat en dat is het belang om kinderen te leren om goed te leren. Effectiviteit is dan van groot belang, want als een kind de juiste leermethodieken aanleert zal deze in korte tijd veel meer kennis tot zich kunnen nemen. Dit heeft dan natuurlijk als gevolg dat de resultaten ook een stuk beter zullen worden van de gemiddelde leering. Om die reden is het dus verstandig om aandacht te besteden aan ‘leren leren’ in het onderwijs. Er zijn namelijk wel degelijk technieken om effectief te leren. Dit is ook belangrijk voor cito oefenen en uiteindelijk bij de echte cito toets. Zo kunnen leerlingen op die manier de stof bij een vak als rekenen sneller tot zich nemen.

Tijd voor inplannen: rekenen oefenen
Om kinderen dit goed aan te leren, is het van belang om hier tijd voor vrij te maken. Het is dus verstandig om bijvoorbeeld een vast uur per week aan ‘leren leren’ te besteden. Maar hoe krijg je leerlingen daar nou enthousiast voor? Dat kan natuurlijk lastig zijn, maar daar zijn wel een paar manieren voor te bedenken. Wanneer de leerlingen goede leermethodieken aanleren, zal dit er namelijk in resulteren dat ze minder tijd nodig hebben om bepaalde stof tot zich te nemen. Met dit feit kun je ze dan ook enthousiast maken. Ze hebben dan namelijk meer tijd over om leuke dingen te doen.

Hoe leer je kinderen leren
Maar hoe pak je dit leren leren nu precies aan in het onderwijs? Dat kan natuurlijk lastig zijn als je lesgeeft aan een grote klas. Kinderen zijn immers zeer divers en hebben allemaal een handleiding. Een goede manier is om de kinderen in groepen te verdelen. Je kunt dan de kinderen indelen in groepjes waar dan in elke groep een specifiek probleem wordt behandeld. Zo kun je bijvoorbeeld een groep maken met kinderen die moeite hebben met het stampen van woordjes. Met een andere groep kun je dan bijvoorbeeld rekenen trainen. Het is van belang dat je dit ook op een leuke manier verpakt om de kinderen enthousiast te houden. Voor kinderen is leren namelijk één ding, maar om dan ook nog eens te gaan leren om te leren. Dit probleem kan worden opgelost door bijvoorbeeld spelletjes en onderlinge wedstrijden tussen de verschillende groepen te organiseren. Het is van belang om het zo dynamisch mogelijk te maken. Na een paar maanden kun je dan de balans opmaken en kijken of het leren leren geholpen heeft en de resultaten zijn verbeterd. In de meeste gevallen zal hier sprake van zijn en dat geeft natuurlijk een zeer grote voldoening.

Agenda bijhouden

Agenda bijhouden: een belangrijk onderdeel van het leerproces

Het belang van plannen in het onderwijs wordt soms nog wel eens onderschat. Een goede planning is het fundament voor een goede leerhouding in het basisonderwijs en in het middelbare onderwijs. Zonder planning heb je namelijk al snel chaos en dit komt de schoolresultaten niet ten goede. Om die reden is het dan ook belangrijk om in het onderwijs aandacht te besteden aan plannen. Niet alleen concreet plannen, maar ook om kinderen te leren plannen. Plannen is namelijk niet zo simpel als het lijkt. Er moet met een aantal zaken rekening worden gehouden, wil een planning realistisch zijn. Een planning maken is namelijk één ding, maar je aan die die planning houden is natuurlijk het belangrijkste. Hoe eerder dit aan leerlingen wordt meegegeven, hoe groter de kans dat ze later ook goed kunnen plannen. En dat is natuurlijk belangrijk voor de verdere carrière en toekomst van de leerlingen. Ook zorgt een planning er bijvoorbeeld voor dat de cito toets beter gemaakt kan worden en kan er een planning voor cito oefenen worden opgemaakt.

Agenda bijhouden: hoe ziet een goede planning eruit?

Bij het maken van een planning is de eerste stap om na te gaan hoe realistisch de planning is. Stel dat een leerling een planning wil maken voor het vak begrijpend lezen. Als hij of zij dan begrijpend lezen wil oefenen, moet hij of zij hier dus tijd voor vrijmaken. Wanneer iets wordt gepland op een dag dat een leerling weinig tijd heeft, is die planning dus al niet realistisch en daarmee nutteloos. Ook als een leerling bijvoorbeeld een kleine concentratieboog heeft, is het bijvoorbeeld niet aan te raden om veel uren begrijpend lezen oefenen achter elkaar te plannen. Realisme is dus erg belangrijk bij het opstellen van een planning. Een planning maken is namelijk het makkelijkste werk, maar je er aan houden is een stuk lastiger.

Andere tips voor een goede agenda bijhouden

Wat ook belangrijk is bij het opstellen van een goede planning is om te kijken waar de prioriteiten liggen. Bij activiteiten die echt gedaan moeten worden, is het van belang om deze vooraan te zetten in de planning. Ook is het belangrijk om goede tools te gebruiken om het plannen gemakkelijker te maken. Om alles in een schrift neer te zetten met pen kan bijvoorbeeld erg onoverzichtelijk zijn. Het is wel van belang dat duidelijk is wat er gedaan moet worden. De planning moet dus overzichtelijk zijn en dit kan gedaan worden via een programma als Excel. Maar er zijn natuurlijk nog vele andere tools om een goede planning te maken. Ook is het belangrijk om pauzes in te plannen. Dit wordt vaak nog wel eens vergeten, maar dat is uiteraard minstens zo belangrijk. Nadat je een activiteit hebt afgerond, is het ook van belang om deze door te strepen in de planning. Zo wordt er overzicht gehouden en weet je welke activiteiten alreeds gedaan zijn.

Relevante links

https://talentstimuleren.nl/thema/dubbel-bijzonder/werkhouding/moeite-met-plannen

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/publicatie/4299-plannen-doe-je-zo

Motivatieproblemen

Motivatieproblemen oplossen bij kinderen

Voor veel jongeren is het een groot probleem in dit hedendaagse tijdperk: het niet goed kunnen concentreren. Natuurlijk is dit afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst zijn kinderen natuurlijk jong en onbezonnen. Dit betekent dat ze alles tegelijk willen doen en dat resulteert erin dat de concentratieboog vaak niet erg hoog is. Dit is menselijk en is ook niet altijd per se een probleem. Maar er zijn ook andere factoren die ervoor zorgt dat kinderen zich minder goed kunnen concentreren. Dit zijn alle afleidingen waaraan elk kind tegenwoordig niet meer onderuit komt, vanwege het digitale tijdperk waarin we leven. Kinderen krijgen steeds vroeger telefoons, laptops en dergelijke en dit resulteert erin dat ze veel afleidingen hebben en dit heeft een negatief effect op de gemiddelde concentratieboog van een kind.  Slecht kunnen concentreren is niet goed voor de prestaties in het onderwijs. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen moeilijk begrijpend lezen oefenen. Of bijvoorbeeld moeite hebben cito oefenen.

Het belang van concentratie bij begrijpend lezen en de cito toets

Een slechte concentratieboog kan veel invloed hebben op bepaalde vakken in het basisonderwijs, maar ook in het middelbare onderwijs. Bij het ene vak vergt namelijk meer concentratie dan bij het andere vak. Bij een vak als begrijpend lezen is bijvoorbeeld zeer veel concentratie vereist. Wanneer een kind dan slecht kan concentreren, is er de mogelijkheid dat dit ervoor kan zorgen dat de resulteren slecht zullen zijn. Daarbij is een vak als begrijpend lezen een groot onderdeel op de cito toets; en deze citotoets is weer belangrijk voor welk onderwijsniveau een kind gaat volgen op de middelbare school. Men kan er dus niet omheen: een goede concentratie bij kinderen is belangrijk. Maar natuurlijk is dit niet alleen te wijten aan het digitale tijdperk, dat is er nu eenmaal en daar is weinig aan te veranderen. Wel kun je als school maatregelen nemen om motivatieproblemen op te lossen.

Tips om motivatieproblemen op te lossen

Er zijn verschillende manieren om motivatieproblemen op te lossen. In het hedendaagse onderwijs is straffen een veelgebruikte methode om motivatieproblemen trachten op te lossen. Kinderen mogen bijvoorbeeld geen telefoons gebruiken in de klas en dergelijke. Dit heeft natuurlijk enig effect, maar de vraag is of dit kinderen ook echt meer motiveert. Wat veel beter is om het onderwijs zo interessant te maken dat kinderen echt zin krijgen om te gaan leren. Het doel moet zijn om het allemaal zo aantrekkelijk te maken dat ze bijvoorbeeld boeken lezen, prefereren boven een filmpje kijken op Youtube. Positieve motivatie is immers altijd beter dan negatieve motivatie. Natuurlijk kan niet alles even leuk worden gemaakt, en zal elk kind andere voorkeuren hebben qua vak. Maar door een enthousiaste manier van les geven met een aantrekkelijk onderwijsprogramma kan dit erin resulteren dat er veel motivatieproblemen worden opgelost. Dit is niet alleen beter voor het geluk van het kind (school is immers verplicht), maar ook voor de verdere prestaties in de toekomst die daarmee gepaard gaan.

Relevante links

http://www.motivatieproblemenopschool.nl/index.php?section=Oorzaken

https://www.cps.nl/blog/2014/10/20/Hoe-verbeter-je-de-motivatie-van-een-leerling

ADHD en leren

ADHD en leren: een lastige combinatie

In het hedendaagse onderwijs zijn er veel problemen waar leerlingen, en daardoor ook docenten, mee kampen. Eén van die problemen is ADHD onder jongeren. Een probleem dat tegenwoordig steeds meer lijkt voor te komen. Meerdere personen ondervinden hierdoor problemen. Allereerst de jongeren met ADHD zelf: zij kunnen zich namelijk moeilijk concentreren in de les. En bovendien hebben ze vaak ook problemen met andere kinderen. Dit resulteert doorgaans in slechtere prestaties en dat kan natuurlijk erg frustrerend zijn. Een persoon met ADHD kan zich daardoor namelijk minder dan de rest voelen, of bijvoorbeeld dommer, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Ook kan hij bijvoorbeeld zijn cito groep 8 toets minder goed maken, terwijl dat zeer bepalend is.

Anderzijds is het een probleem voor docenten, omdat zij vaak niet weten hoe ze met de situatie om moeten gaan. Zo kunnen kinderen met ADHD de les sneller verstoren, waardoor het moeilijker wordt om goed les te geven over bijvoorbeeld rekenen of lezen. Daarnaast is het ook een probleem voor ouders, omdat zij natuurlijk hun kind willen zien slagen en succesvol worden. Goede resultaten op school zijn daarbij essentieel in de hedendaagse maatschappij. ADHD bij een kind brengt kortom veel problemen met zich mee, maar gelukkig zijn er oplossingen voor.

Tips met betrekking tot ADHD: cito toets

Als docent kunt u op verschillende manieren omgaan met kinderen met ADHD. Allereerst moet een docent accepteren dat het verschijnsel ADHD nu eenmaal bestaat. Daar is niets aan te doen. Wel valt er dus mee om te gaan. Eén van de dingen die u als docent kunt doen, is een goede relatie opbouwen met een kind met ADHD. Probeer bijvoorbeeld de positieve kanten naar voren te halen, niet enkel de negatieve. Wat doet een kind wel goed? Benoem dat vaak, zodat het kind een goed gevoel over zichzelf krijgt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het cito oefenen naar voren komen.

Goed gedrag belonen is een goede manier om met ADHD om te gaan. Bij slecht gedrag is het daarentegen van belang om grenzen te stellen. Het is belangrijk om aan te geven hoe ver een kind ongeveer kan gaan.  En het is ook belangrijk dat een docent zich aan die regels houdt. Het moet namelijk niet zo zijn dat de rest van de klas hieronder lijdt. Daarnaast kan het ook geen kwaad om een kind met ADHD wat extra aandacht te geven. Zo kan een docent hem of haar begeleiden met moeilijke lesstof en daar een positieve draai aan geven, zodat het kind zich langer en beter kan concentreren.

Het kind veel laten bewegen

Een ander belangrijk punt is dat kinderen met ADHD veel energie hebben. Wanneer ze die energie in hun lichaam hebben, zullen ze zich nooit goed kunnen concentreren. Daarom is het belangrijk om kinderen met ADHD veel te laten bewegen. Laat hem of haar bijvoorbeeld een rondje om de school rennen als hij of zij te druk is.

Relevante links:

https://wij-leren.nl/adhd-tips.php

https://www.balansdigitaal.nl/kennis/adhd-op-school/

https://www.jmouders.nl/zo-help-je-je-kind-met-adhd-op-school/

Het rekenonderwijs

Het rekenonderwijs: veel kinderen op de basisschool vinden het leuk, andere kinderen vinden het daarentegen verschrikkelijk. Dit heeft natuurlijk met een aantal factoren te maken. Enerzijds heeft het ene kind namelijk meer aanleg voor rekenen dan het andere kind. Wanneer iemand ergens aanleg voor heeft, is het evident dat hij of zij het automatisch ook een stuk leuker gaat vinden. Daartegenover staat: als een kind ergens geen aanleg voor heeft, is de kans groot dat hij of zij er een hekel aan gaat krijgen en er daardoor steeds slechter in wordt.

Dit is duidelijk aan te tonen met een vergelijkbaar voorbeeld, namelijk het vak begrijpend lezen. Stel dat een leerling niet goed is in begrijpend lezen op de basisschool. Daardoor bestaat de kans dat hij of zij lager voortgezet onderwijs gaat genieten dan een kind die wel goed is in begrijpend lezen op de basisschool. Het gevolg is dat het kind dat lager voortgezet onderwijs gaat genieten ook teksten van een lager niveau als lesstof toegereikt zal krijgen. Het kind dat een hoger niveau van voortgezet onderwijs geniet, zal echter moeilijkere teksten tot zijn beschikking hebben. Het gevolg is dat het kind dat goed is in begrijpend lezen steeds beter wordt, en het kind dat lager voortgezet onderwijs geniet minder snel vooruit zal gaan. Daardoor ontstaat een steeds grotere kloof tussen de twee kinderen. Natuurlijk is het niet erg dat er verschillen in niveau zijn, maar het is wel belangrijk dat elk kind van een uitstekende kwaliteit onderwijs kan genieten.

Hulp met rekenen

Dit geldt dus ook met betrekking tot het rekenonderwijs. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie is namelijk gebleken dat het rekenonderwijs op de basisscholen van een ondermaats niveau is. Hulp met rekenen is daarom belangrijk. Hoe eerder daarmee begonnen wordt, hoe beter dit is voor de algemene onderwijstoekomst van het kind. Niet alleen omdat er anders grote kloven tussen kinderen kunnen ontstaan, maar ook omdat kinderen sneller kennis oppikken wanneer ze jonger zijn. Bovendien: als een kind goede basiskennis heeft, zal hij of zij deze kennis ook niet snel verleren. Het is dus een uitstekend fundament voor de toekomst.

Bijles rekenen

Wij van Kennispoint kunnen uw kind helpen met bijles rekenen. Bijles kan gemakkelijk bij ons worden aangevraagd. Hulp met rekenen is zeer relevant voor kinderen die er moeite mee hebben. Vaak is er in het onderwijs geen individuele aandacht voor een kind, waardoor ze snel kunnen achterlopen. Zeker met rekenen is dat natuurlijk erg pijnlijk. Niet alleen voor de resultaten van uw kind, maar ook voor zijn zelfvertrouwen en dergelijke. Om die reden bieden wij bijvoorbeeld privélessen aan. Door een ervaren docent wordt uw kind dan op een goede manier bij de hand genomen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld rekenlessen te volgen met een kleinere groep.

Heeft u interesse om uw kind zijn rekenvaardigheden naar een hoger niveau te tillen? Dan kunt u zich aanmelden via deze link: www.kennispoint.nl/aanmelden/aanmelden-als-leerling. Ook voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen!

Relevante links:

https://www.onderwijsadvies.nl/diensten/primair-onderwijs/rekenen/

https://www.cps.nl/advies-basisonderwijs

https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/primair-onderwijs

Dagje naar Walibi

Dagje Walibi met de leerlingen van Kennispoint. We hebben het erg leuk ervaren!

Het was super gezellig en een leuke afsluiting van dit seizoen!

De leerlingen en de docenten hebben ook nog eens lekker genoten van het heerlijke weer!

NOS jeugdjournaal

NOS Jeugdjournaal

Op 5 januari zijn we begonnen met de Cito 3-daagse training en NOS Jeugdjournaal is langsgekomen voor een opname. Het was super gezellig en leerzaam voor de kinderen.

Op verschillende plekken in Nederland zijn kinderen niet meer aan het genieten van de kerstvakantie, maar al hard aan het oefenen voor de eindtoets. Door een speciale cursus leren ze nu alvast hoe zo’n toets gaat.

Eindtoets

Alle kinderen in groep 8 moeten in april of mei de eindtoets maken. Die toets kan helpen om te bepalen welk niveau op de middelbare school het beste bij je past. Hoe het leren voor de eindtoets precies kan je zien in het Jeugdjournaal.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2210571-in-de-kerstvakantie-oefenen-voor-de-eindtoets.html