Heeft uw kind bijles nodig? Neem snel contact op! Wij bieden bijles, cito training en huiswerkbegeleiding in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht!

Leren leren

Kinderen leren om te leren: cito toets
In het onderwijs wordt er vaak op gehamerd dat kinderen veel moeten leren. Ze moeten niet te veel afgeleid zijn en moeten zich focussen op het halen van bepaalde vakken. Er wordt dan in het huidige onderwijs ook tijd voor ingepland om kinderen te laten leren voor vakken. Er is echter iets dat vaak wordt onderschat en dat is het belang om kinderen te leren om goed te leren. Effectiviteit is dan van groot belang, want als een kind de juiste leermethodieken aanleert zal deze in korte tijd veel meer kennis tot zich kunnen nemen. Dit heeft dan natuurlijk als gevolg dat de resultaten ook een stuk beter zullen worden van de gemiddelde leering. Om die reden is het dus verstandig om aandacht te besteden aan ‘leren leren’ in het onderwijs. Er zijn namelijk wel degelijk technieken om effectief te leren. Dit is ook belangrijk voor cito oefenen en uiteindelijk bij de echte cito toets. Zo kunnen leerlingen op die manier de stof bij een vak als rekenen sneller tot zich nemen.

Tijd voor inplannen: rekenen oefenen
Om kinderen dit goed aan te leren, is het van belang om hier tijd voor vrij te maken. Het is dus verstandig om bijvoorbeeld een vast uur per week aan ‘leren leren’ te besteden. Maar hoe krijg je leerlingen daar nou enthousiast voor? Dat kan natuurlijk lastig zijn, maar daar zijn wel een paar manieren voor te bedenken. Wanneer de leerlingen goede leermethodieken aanleren, zal dit er namelijk in resulteren dat ze minder tijd nodig hebben om bepaalde stof tot zich te nemen. Met dit feit kun je ze dan ook enthousiast maken. Ze hebben dan namelijk meer tijd over om leuke dingen te doen.

Hoe leer je kinderen leren
Maar hoe pak je dit leren leren nu precies aan in het onderwijs? Dat kan natuurlijk lastig zijn als je lesgeeft aan een grote klas. Kinderen zijn immers zeer divers en hebben allemaal een handleiding. Een goede manier is om de kinderen in groepen te verdelen. Je kunt dan de kinderen indelen in groepjes waar dan in elke groep een specifiek probleem wordt behandeld. Zo kun je bijvoorbeeld een groep maken met kinderen die moeite hebben met het stampen van woordjes. Met een andere groep kun je dan bijvoorbeeld rekenen trainen. Het is van belang dat je dit ook op een leuke manier verpakt om de kinderen enthousiast te houden. Voor kinderen is leren namelijk één ding, maar om dan ook nog eens te gaan leren om te leren. Dit probleem kan worden opgelost door bijvoorbeeld spelletjes en onderlinge wedstrijden tussen de verschillende groepen te organiseren. Het is van belang om het zo dynamisch mogelijk te maken. Na een paar maanden kun je dan de balans opmaken en kijken of het leren leren geholpen heeft en de resultaten zijn verbeterd. In de meeste gevallen zal hier sprake van zijn en dat geeft natuurlijk een zeer grote voldoening.