Heeft uw kind bijles nodig? Neem snel contact op! Wij bieden bijles, cito training en huiswerkbegeleiding in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht!

ADHD en leren

ADHD en leren: een lastige combinatie

In het hedendaagse onderwijs zijn er veel problemen waar leerlingen, en daardoor ook docenten, mee kampen. Eén van die problemen is ADHD onder jongeren. Een probleem dat tegenwoordig steeds meer lijkt voor te komen. Meerdere personen ondervinden hierdoor problemen. Allereerst de jongeren met ADHD zelf: zij kunnen zich namelijk moeilijk concentreren in de les. En bovendien hebben ze vaak ook problemen met andere kinderen. Dit resulteert doorgaans in slechtere prestaties en dat kan natuurlijk erg frustrerend zijn. Een persoon met ADHD kan zich daardoor namelijk minder dan de rest voelen, of bijvoorbeeld dommer, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Ook kan hij bijvoorbeeld zijn cito groep 8 toets minder goed maken, terwijl dat zeer bepalend is.

Anderzijds is het een probleem voor docenten, omdat zij vaak niet weten hoe ze met de situatie om moeten gaan. Zo kunnen kinderen met ADHD de les sneller verstoren, waardoor het moeilijker wordt om goed les te geven over bijvoorbeeld rekenen of lezen. Daarnaast is het ook een probleem voor ouders, omdat zij natuurlijk hun kind willen zien slagen en succesvol worden. Goede resultaten op school zijn daarbij essentieel in de hedendaagse maatschappij. ADHD bij een kind brengt kortom veel problemen met zich mee, maar gelukkig zijn er oplossingen voor.

Tips met betrekking tot ADHD: cito toets

Als docent kunt u op verschillende manieren omgaan met kinderen met ADHD. Allereerst moet een docent accepteren dat het verschijnsel ADHD nu eenmaal bestaat. Daar is niets aan te doen. Wel valt er dus mee om te gaan. Eén van de dingen die u als docent kunt doen, is een goede relatie opbouwen met een kind met ADHD. Probeer bijvoorbeeld de positieve kanten naar voren te halen, niet enkel de negatieve. Wat doet een kind wel goed? Benoem dat vaak, zodat het kind een goed gevoel over zichzelf krijgt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het cito oefenen naar voren komen.

Goed gedrag belonen is een goede manier om met ADHD om te gaan. Bij slecht gedrag is het daarentegen van belang om grenzen te stellen. Het is belangrijk om aan te geven hoe ver een kind ongeveer kan gaan.  En het is ook belangrijk dat een docent zich aan die regels houdt. Het moet namelijk niet zo zijn dat de rest van de klas hieronder lijdt. Daarnaast kan het ook geen kwaad om een kind met ADHD wat extra aandacht te geven. Zo kan een docent hem of haar begeleiden met moeilijke lesstof en daar een positieve draai aan geven, zodat het kind zich langer en beter kan concentreren.

Het kind veel laten bewegen

Een ander belangrijk punt is dat kinderen met ADHD veel energie hebben. Wanneer ze die energie in hun lichaam hebben, zullen ze zich nooit goed kunnen concentreren. Daarom is het belangrijk om kinderen met ADHD veel te laten bewegen. Laat hem of haar bijvoorbeeld een rondje om de school rennen als hij of zij te druk is.

Relevante links:

https://wij-leren.nl/adhd-tips.php

https://www.balansdigitaal.nl/kennis/adhd-op-school/

https://www.jmouders.nl/zo-help-je-je-kind-met-adhd-op-school/

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie