bijles wiskunde nederlands engels

Motivatieproblemen

Motivatieproblemen oplossen bij kinderen

Voor veel jongeren is het een groot probleem in dit hedendaagse tijdperk: het niet goed kunnen concentreren. Natuurlijk is dit afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst zijn kinderen natuurlijk jong en onbezonnen. Dit betekent dat ze alles tegelijk willen doen en dat resulteert erin dat de concentratieboog vaak niet erg hoog is. Dit is menselijk en is ook niet altijd per se een probleem. Maar er zijn ook andere factoren die ervoor zorgt dat kinderen zich minder goed kunnen concentreren. Dit zijn alle afleidingen waaraan elk kind tegenwoordig niet meer onderuit komt, vanwege het digitale tijdperk waarin we leven. Kinderen krijgen steeds vroeger telefoons, laptops en dergelijke en dit resulteert erin dat ze veel afleidingen hebben en dit heeft een negatief effect op de gemiddelde concentratieboog van een kind.  Slecht kunnen concentreren is niet goed voor de prestaties in het onderwijs. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen moeilijk begrijpend lezen oefenen. Of bijvoorbeeld moeite hebben cito oefenen.

Het belang van concentratie bij begrijpend lezen en de cito toets

Een slechte concentratieboog kan veel invloed hebben op bepaalde vakken in het basisonderwijs, maar ook in het middelbare onderwijs. Bij het ene vak vergt namelijk meer concentratie dan bij het andere vak. Bij een vak als begrijpend lezen is bijvoorbeeld zeer veel concentratie vereist. Wanneer een kind dan slecht kan concentreren, is er de mogelijkheid dat dit ervoor kan zorgen dat de resulteren slecht zullen zijn. Daarbij is een vak als begrijpend lezen een groot onderdeel op de cito toets; en deze citotoets is weer belangrijk voor welk onderwijsniveau een kind gaat volgen op de middelbare school. Men kan er dus niet omheen: een goede concentratie bij kinderen is belangrijk. Maar natuurlijk is dit niet alleen te wijten aan het digitale tijdperk, dat is er nu eenmaal en daar is weinig aan te veranderen. Wel kun je als school maatregelen nemen om motivatieproblemen op te lossen.

Tips om motivatieproblemen op te lossen

Er zijn verschillende manieren om motivatieproblemen op te lossen. In het hedendaagse onderwijs is straffen een veelgebruikte methode om motivatieproblemen trachten op te lossen. Kinderen mogen bijvoorbeeld geen telefoons gebruiken in de klas en dergelijke. Dit heeft natuurlijk enig effect, maar de vraag is of dit kinderen ook echt meer motiveert. Wat veel beter is om het onderwijs zo interessant te maken dat kinderen echt zin krijgen om te gaan leren. Het doel moet zijn om het allemaal zo aantrekkelijk te maken dat ze bijvoorbeeld boeken lezen, prefereren boven een filmpje kijken op Youtube. Positieve motivatie is immers altijd beter dan negatieve motivatie. Natuurlijk kan niet alles even leuk worden gemaakt, en zal elk kind andere voorkeuren hebben qua vak. Maar door een enthousiaste manier van les geven met een aantrekkelijk onderwijsprogramma kan dit erin resulteren dat er veel motivatieproblemen worden opgelost. Dit is niet alleen beter voor het geluk van het kind (school is immers verplicht), maar ook voor de verdere prestaties in de toekomst die daarmee gepaard gaan.

Relevante links

http://www.motivatieproblemenopschool.nl/index.php?section=Oorzaken

https://www.cps.nl/blog/2014/10/20/Hoe-verbeter-je-de-motivatie-van-een-leerling

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie